Có: 7 sản phẩm
10%
Máy lọc nước Geyser ECO 6 ( NEW 2017)
3.900.000 VNĐ
3.510.000 VNĐ
10%
Máy lọc nước Geyser ECO 7 ( NEW 2017)
4.100.000 VNĐ
3.690.000 VNĐ
5%
Geyser Ecotar 4 ( New 2017)
5.490.000 VNĐ
5.225.000 VNĐ
5%
Geyser Ecotar 3 ( New 2017)
4.490.000 VNĐ
4.275.000 VNĐ
10%
Máy lọc nước Geyser ECO 8 ( NEW 2017)
4.300.000 VNĐ
3.870.000 VNĐ
5%
Geyser Ecotar 4 UF ( NEW 2017)
6.500.000 VNĐ
6.175.000 VNĐ
5%
Geyser Ecotar 3 UF ( NEW 2017)
5.500.000 VNĐ
5.225.000 VNĐ
Định nghĩa về công nghệ lọc nước  Nano
Trong ngành công nghiệp lọc nước, xử lý nước ngày nay, hầu hết tất cả mọi người đều biết đến cụm từ “công nghệ lọc nước Nano”. Vậy công nghệ lọc nước Nano là gì? Lọc như nào?