Có: 29 sản phẩm
20%
Lõi lọc Cation
250.000 VNĐ
200.000 VNĐ
15%
Lõi lọc nước Geyser CBC
300.000 VNĐ
250.000 VNĐ
20%
Lõi đá khoáng MaiFa
250.000 VNĐ
200.000 VNĐ
15%
Lõi khoáng AlKline
300.000 VNĐ
250.000 VNĐ
15%
Lõi cân bằng khoáng T33
300.000 VNĐ
250.000 VNĐ
16%
Lõi lọc Aragon Geyser
1.200.000 VNĐ
1.000.000 VNĐ
20%
Lõi Aragon Bio
1.500.000 VNĐ
1.200.000 VNĐ
Định nghĩa về công nghệ lọc nước  Nano
Trong ngành công nghiệp lọc nước, xử lý nước ngày nay, hầu hết tất cả mọi người đều biết đến cụm từ “công nghệ lọc nước Nano”. Vậy công nghệ lọc nước Nano là gì? Lọc như nào?